HISTÓRIA SKIALPINISTICKÝCH PODUJATÍ
V NÍZKYCH TATRÁCH

   História pretekov v Nízkych Tatrách sa začala písať už v tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia. V roku 1934 sa uskutočnili prvé preteky na svahoch Ďumbiera v oblasti Chaty M. R. Štefánika. V pretekoch „Veľká cena Ďumbiera“ sa pretekalo v zjazde a obrovskom slalome. Pretekári si museli lyže vyniesť na miesto štartu na pleci, alebo priviazané na batohu. Neboli to ešte preteky v dnešnom chápaní skialpinizmu, ale pretekanie na svahoch Nízkych Tatier tu natrvalo zapustilo korene.

   Až oveľa neskôr (1973) Ing. arch. Milan Marenčák upriamil pozornosť vtedajšej lyžiarsko – horolezeckej komunity na vhodné terény severnej strany Ďumbiera. Lyžovanie strmých a exponovaných terénov sa u nás pomaly udomácňovalo a tak vízia Milana Marenčáka nadobúdala postupne konkrétnu podobu pretekov.

   Prvé preteky v skialpinizme v Nízkych Tatrách na Ďumbieri sa uskutočnili 18. – 20. marca 1977. Ich usporiadateľom bol Horolezecký oddiel TJ Lokomotíva Banská Bystrica a hlavnými organizátormi  prípravy aj  realizácie pretekov boli bratia Stano a Vlado Melekovci.

   Preteky boli dvojdňové, pozostávali  z dvoch etáp, ktorých súčasťou bol obrovský slalom družstiev vyznačený bránkami na čas.  Pretekári  nocovali v bivakoch, ktoré si po prvej etape každé družstvo pripravilo v okolí chaty M. R. Štefánika. Spací vak na bivakovanie, horolezecké lano, mačky, čakan a lekárnička, boli súčasťou povinnej výstroje a niesol sa počas celých pretekov. Pretekalo sa rely systémom v trojčlenných družstvách na určený časový limit. Za nedodržanie časového limitu, za bivak a umiestnenie v slalome, družstvá strácali, alebo získavali body, čo potom rozhodovalo o celkovom poradí. 

   Preteky na Ďumbieri a postupne aj ostatné preteky v iných horstvách Slovenska uviedli do života novú športovú disciplínu pod názvom „Skialpinizmus“. Športová verejnosť sa s týmto športom pomerne rýchlo zoznamovala, z  roku na rok pribúdalo množstvo aktívnych skialpinistov, no najväčší rozvoj bol  zaznamenaný až od  deväťdesiatych rokov, kedy už bolo možné si zakúpiť v našich obchodoch kompletný skialpinistický výstroj.

   Oblasť Ďumbiera  i vlastne celá centrálna časť Nízkych Tatier patrí k veľmi populárnym skialpovým trasám na Slovensku s množstvom výstupov i zjazdov rôznej kategórie obtiažnosti.

 

Stanislav Melek, www.pribehzvanyskialpinizmus.sk
Foto a dokumenty: archív Stanislav Melek ©

Panoráma Ďumbiera, Chopku a Derešov s Chatou M.R.Štefánika
Slalom v Mlynnej doline v roku 1934
Mapa prvých pretekov v skialpinizme Ďumbier 1977
Časť trate prvých pretekov v skialpinizme severnými kotlami Ďumbiera v Bystrej a Ludárovej doline
Štart prvého trojčlenného družstva pretekov v skiapinizme Ďumbier 1977
Výstup trojčlenného družstva východným hrebeňom na Štiavnicu