ŠTARTOVNÉ POPLATKY

Platba
do 15/2/23
od 16/2/23 do 15/3/23*
od 16/3/23 do 27/3/23*
Race office*

Člen SSA      

 

Vertikal/ Individual

35€

40€

45€

45€

Vertical +Individual

60€

70€

80€

80€

Nečlen SSA

Vertikal/ Individual

45€

55€

70€

70€

Vertical +Individual

70€

90€

110€

110€

Úhrada je možná na účet Crazy WoMen Active planet o.z

Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika

IBAN:
SK 20 0900 0000 0051 5254 9724

Variabilný symbol:
31032023 pre vertikal
02042023  pre individual
31030204 kombinácia štartov

Poznámka:
meno a priezvisko pretekára

*Platby cez účet  budú možné do 27.3.2023, potom len v hotovosti na mieste


Prenos štartovného na inú osobu 20,- eur poplatok
Pri neúčasti na podujatí u pretekára zo zdravotných dôvodov / s lekárskym potvrdením / vraciame čiastku uhradeného štartovného – plná suma úhrady mínus 15,- eur

 Štartovné obsahuje:

  • elektronicky meraná časomiera čipov
  • personalizované štartovné číslo (v prípade úhrady štartovného do 20.03.2023)
  • upomienkový predmet pre pretekára od partnerov podujatia (pre prvých 120 pretekárov, ktorí uhradia štartovné)
  • dvojchodový obed v hoteli Srdiečko po pretekoch
  • občerstvenie v cieli

 

*len účastníci Majstrovstiev sveta:

  • slávnostné otvorenie podujatia v Brezne, miesto bude upresnené